Naším posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich znalostem, schopnostem a dovednostem.

Tým podpory v zaměstnávání poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Poskytované služby

Tým podpory v zaměstnávání poskytuje služby sociální rehabilitace směřující ke zlepšení vašich předpokladů pro uplatnění na trhu práce.

Podpora v zaměstnávání

Služba je určena lidem, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Individuální podporu poskytujeme při hledání zaměstnavatele, při nácviku sociálních a pracovních dovedností, při vyřizování náležitostí spojených s pracovní smlouvou. Podpora je poskytována před i po nástupu do zaměstnání.

Job klub

Job klub je odborně vedený kurz, ve kterém se naučíte, jak si najít zaměstnání a udržet se v něm. Získáte přehled o zabezpečení v nezaměstnanosti a o způsobech hledání zaměstnání. Vytvoříte si mimo jiné vlastní životopis, připravíte se na konkurz, přijímací pohovor a na první dny v novém zaměstnání.

Cílová skupina

Lidé se zdravotním postižením, prioritně lidé s duševním onemocněním. 

Podmínky pro poskytnutí služby

 • Zájemce o službu je osobou se zdravotním postižením nebo má lékařsky doložené zdravotní potíže, které mu výrazně ztěžují uplatnění na trhu práce.
 • Zdravotní stav zájemce je stabilizovaný.
 • Zájemce o službu trvale nebo přechodně bydlí v regionu Havlíčkův Brod.
 • Zájemce o služby se chce uplatnit na trhu práce.
 • Zájemce je ve věku 18 - 64 let.
 • Zájemce potřebuje využívat služby TPZ a je ochoten dodržovat jejich pravidla.

Kritéria pro odmítnutí služby

 • Zájemce nesplňuje kritéria potřebná pro poskytnutí služby.
 • Zájemce slovně nebo fyzicky ohrožuje pracovníka služby, je pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Zájemce odmítá podepsání dohody nebo dokumentu o souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Zájemce je ve starobním důchodu.

Cíle služby

 • Pomoci uživateli orientovat se na trhu práce.
 • Získat dovednosti potřebné k nalezení zaměstnání.
 • Získat a udržet si vhodné pracovní místo odpovídající znalostem, schopnostem a dovednostem uživatele.

Dostupnost služby

Provozní doba ambulantní služby: pracovní dny 7:30 – 8:30 hod.

Pracovníky v terénu seženete na telefonu v čase od 8:30 do 15:30.
Působnost: území havlíčkobrodského okresu
Bariérovost: prostory služby nemají bezbariérový přístup
Platby: služba je poskytována zdarma 

Kontakt

Bc. Milena Nečasová, DiS.
vedoucí Týmu podpory v zaměstnávání v Havlíčkově Brodě
FOKUS Vysočina,  z.ú.
Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 774 151 497
e-mail: milena.necasova@fokusvysocina.cz

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 = TEST FOKUS Vysočina = Administrace

Web: Crespo | Design: TNK