Již přes 20 let se snažíme rozvíjet co nejširší nabídku služeb, jejichž posláním je podporovat duševně nemocné v různých životních oblastech.

Podporu vám můžeme poskytnout za těchto podmínek:

 • jste osobou s duševním onemocněním
 • je vám nejméně 18 let
 • potřebujete využívat naše služby
 • u některých služeb (například chráněného bydlení) požadujeme doporučení psychiatra

Vstup do služeb
Kontaktujte prosím Komunitní tým ve středisku, které je nejblíže místu, kde bydlíte.

Havlíčkův Brod Chotěboř Pelhřimov Hlinsko

Pracovník našeho týmu si s vámi domluví schůzku na místě, které vám bude vyhovovat. Při prvním setkání proběhne vstupní rozhovor, při kterém vám náš pracovník představí služby FOKUSu Vysočina a bude zjišťovat, zda splňujete podmínky pro poskytnutí podpory. Nejpozději do dvou týdnů vás tento pracovník informuje, zda jste byl/a přijata do služeb. Bude vám přidělen klíčový pracovník, se kterým budete nadále v kontaktu. Klíčový pracovník bude spolu s vámi mapovat vaši situaci, vaše přání a potřeby. Výsledkem bude ústní nebo písemná dohoda (smlouva) o tom, jaké služby budete využívat.

Podporu vám můžeme poskytnout za těchto podmínek:
⇒ jste osobou s duševním onemocněním
⇒ je vám nejméně 18 let
⇒ potřebujete využívat naše služby
⇒ u některých služeb (například chráněného bydlení) požadujeme doporučení psychiatra

Plánování služby
Považujeme za důležité podpořit vás v tom, co opravdu potřebujete. Služby by vám měly pomoci překlenout obtížné období, rozvinout vaše dovednosti, posílit vaši sebedůvěru. Naši pracovníci s vámi sestaví rehabilitační plán, ze kterého by mělo být jasné, co je vaším cílem a jak se k němu přiblížit.

Spolupráce s odbornými lékaři
Spolupracujeme především s psychiatrickými nemocnicemi a ambulancemi. Je pro nás důležité být v kontaktu i s vaším psychiatrem, abychom mohli vaši podporu účinně plánovat a koordinovat. Z tohoto důvodu Vás budeme žádat o doporučení psychiatra.

Ochrana osobních údajů
Údaje o vás můžeme shromažďovat na základě Zákona o sociálních službách. Nemůžeme je však nikomu dalšímu bez vašeho souhlasu předávat. Do dokumentace v písemné i elektronické podobě máte právo kdykoliv nahlížet.

Platby za služby
Všechny služby jsou poskytovány zdarma, kromě chráněného bydlení.

Nabídka našich služeb
Podrobné informace najdete v příslušných střediscích: Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Chotěboř, Hlinsko

 • Komunitní tým
  Budeme se vás ptát na vaše potřeby a přání, vyhodnotíme vaši situaci a nabídneme vám služby, které se jeví jako vhodné. V případě potřeby vám poskytneme individuální a dlouhodobější pomoc.
  Podle zákona o sociálních službách se jedná o službu sociální rehabilitace.
   
 • Chráněné bydlení
  Poskytujeme ubytování na dobu maximálně 3 let v samostatném bytě a spolupráci asistenta bydlení.
  Jedná se o placenou pobytovou službu.
 •  
 • Tým podpory v zaměstnávání
  Tým podpory v zaměstnávání poskytuje služby sociální rehabilitace směřující ke zlepšení vašich předpokladů pro uplatnění na trhu práce.

 

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 = TEST FOKUS Vysočina = Administrace

Web: Crespo | Design: TNK