"Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci!"

 

Co je Křesadlo?

Křesadlo je ocenění dobrovolníků, která udělují dobrovolnická centra ve spolupráci s NDC Hestia. Cena se udílí dobrovolníkovi roku v rámci slavnostního předávání.

Naším hlavním cílem je zviditelnit dobrovolnictví a podpořit naše dobrovolníky.

Myšlenka pravidelného ocenění dobrovolníků vznikla na konferenci v Kroměříži (2001) v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků

Více informací naleznete zde.


FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra začala předávat cenu Křesadlo v roce 2002. Křesadlo vzniklo jako reakce na potřebu oceňovat dobrovolníky, kteří se nezištně zapojují do práce prospěšné pro ostatní. Křesadlo je symbolem vykřesané jiskry lidství.
 

FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra každoročně předávají tuto cenu ve svých regionech.


 

Zhlédněte dokument o předávání této ceny v České republice!


 


Ocenění v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř

2001    Jitka Zachariášová (FOKUS Vysočina)
            Ilona Fikarová (K-centrum HB)
2002    Jitka Křivohlavá (FOKUS Vysočina)
            Marcela Rasochová (Oblastní charita HB)
2003    Eliška Růžičková (Oblastní charita HB)
            Marta Pauková (Centrum pro zdravotně postižené)
2004    Marcela Rasochová (Oblastní charita HB)
            Markéta Vacková (K-centrum HB)
2005    Bohumila Jermlová (Domov pro seniory HB)
            Eliška Křišíková (FOKUS Vysočina)
2007    Aleš Macharáček (Petrklíč)
            Václav Pavlík (Petrklíč)
            Marie Votavová (Domov pro seniory Reynkova)
2008    Marie Votavová (Domov pro seniory Reynkova)
            Marie Málková (Oblastní charita HB)
2009    Jana Kulhánková (Diakonie ČCE, středisko Myslibořice)
            Marie Voralová (Oblastní charita HB)
            Pavel Zabystrzan (Domov pro seniory HB)
2010    Hana Najbrtová (Diakonie ČCE – středisko Myslibořice)
            Hana Kochtíková (o. s. Střed, Třebíč)
2011    Ludmila Fousková (Hospicové hnutí Nového Města na Moravě)
            Lenka Blažková (o. s. Střed, Třebíč)
2012    Jana Sochůrková (Denní stacionář Chotěboř, FOKUS Vysočina)
2013    Lenka Venzhöferová (FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod)
2014    Martin Kubát (Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod)
2015    Zlatuše Hejkalová (Nemocnice Havlíčkův Brod)
2016    Helena Míková (Oblastní charita Havlíčkův Brod)
2017    Veronika Křikavová (FOKUS Vysočina, Chotěboř)

 

Křesadlo 2017

Slavnostní předání ceny Křesadlo se uskutečnilo v pátek 13. dubna 2018 v obřadní síni Nové radnice Havlíčkova Brodu.

Z celkového počtu sedmi nominovaných byla ceněna dobrovolnice Veronika Křikavová, která dobrovolničí v chotěbořském FOKUSu Vysočina. Verča se schází s klientkou po cévní mozkové příhodě, se kterou trénuje mluvu a práci na počítači. V loňském roce také začala organizovat skupinové cvičení pro klientky s duševním onemocněním a začala se individuálně věnovat klientovi s duševním onemocněním, kterému pomáhá se smysluplným trávením volného času.

Dalšími nominovanými byli Jaroslava Kabelková (Krajská knihovna Vysočiny), Michaela Marečková (Sociální služby města Havlíčkova Brodu), Petr Kotting (Nadační fond AŽ Golčův Jeníkov), Marie Vrzáková a Lenka Krajhanzlová (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Jan Krýsa (Oblastní charita Havlíčkův Brod / Nemocnice Havlíčkův Brod).

Slavnostním odpolednem hosty provedl moderátor Ondřej Rázl a o kulturní vystoupení se postarala hudební skupina Shoda Náhod. Ze zaslaných nominací oceněnou vybírala pětičlenná komise složená ze zástupců měst a médií.

Děkujeme sponzorům, partnerům a všem, kteří se na přípravách akce podíleli!


Ocenění v regionu Pelhřimov:

2002      Theodor Štěpánek (Farní charita Pacov)
2003      Mgr. Denisa Štursová (Česká katolická charita)
2004      Bc. Josef Hejda
2005      Božena Tomanová (Nemocnice Pelhřimov)
2006      manželé Ing. Zdeněk Nadrchal a Ludmila Nadrchalová (Nemocnice Pelhřimov)
2008      Romana Pernikářová (Centrum pro zdravotně postižené a FOKUS Vysočina),
               Ivana Blažková (Centrum pro zdravotně postižené)
2009      Věra Marešová (FOKUS Vysočina)
2010      Karel Kužel (FOKUS Vysočina )
2011      Martin Kubát (Centrum pro zdravotně postižené)
2012      manželé Ing. Jaroslav Maška a Lenka Mašková (dobrovolnická činnost pro občany Pelhřimova)
2013      Eva Říhová (Hodina H)
2014      Michal Novák (FOKUS Vysočina)
2015      Libuše Doubková (FOKUS Vysočina)
2016      Ing. Renáta Marková (Program Kamarád) 
2017      Lada Hellerová (Medou, z.s.)
2018      Marta Machová (Domov pro seniory Pelhřimov)
2019      Michaela Chábová
 

Křesadlo 2019

V lednu letošního roku 2020 se opět při příležitosti předávání Cen města Pelhřimova, předávalo i ocenění Křesadlo 2019 pro porotou zvoleného dobrovolníka za rok 2019.

Stala se jím naše dobrovolnice Michaela Chábová, která se věnuje nejen canisterapii se svými 3 psy - 2 německými ovčáky a slovenským čuvačem, ve 3 domovech pro seniory, ale také učí hrát klienty FOKUSu Vysočina, z.ú. na kytaru a nebo za nimi dochází s pejsky. Míša se také účastní všech možných jednorázových akcí, pokud jí to její časové možnosti dovolí. 

Děkujeme Míše za její dobrovolnickou činnost a jen tak dál!

 

Ocenění v regionu Hlinsko

2007    Klára Malá (Svaz tělěsně postižených dětí Hlinecka)
            Alena Vašková (FOKUS Vysočina)

2008    Ludmila Dalecká (Junák – svaz skautů a skautek)
            Kateřina Lavírová (Svaz tělěsně postižených dětí Hlinecka)
            Helena Lukešová - zvláštní cena za dlouholetou dobrovolnickou činnost (Svaz tělesně postižených)

2009    Ludmila Pavlišová (Centrum Jana XXIII.)
            Lucie Lavírová (Domov seniorů Drachtinka)

2010    Miluše Štiková (Domov seniorů Drachtinka, Domov se zvláštním režimem v Břevnici )
            Adam Drahoš (Junák – svaz skautů a skautek)

2011    Hana Kaválková (Občanské sdružení Autistik)
            Petra Pejchlová (Centrum denních služeb Motýl, Centrum Jana XXIII.)

2012    Marcela Boháčová (Centrum denních služeb Motýl)
            Jitka Pešková (Centrum Jana XXIII.)

2013    Kristýna Baumová (Junák - svaz skautů a skautek)
            František Hronek (Centrum Jana XXIII.)

2014    Martin Hyrš (Junák - svaz skautů a skautek)
            Zdeněk Sotona (Centrum Jana XXII.)

2015    Ing. Jan Štorek (Domov seniorů Drachtinka, CDS Motýl a ostatní organizace)

2016    Pavel Rakušan (FOKUS Vysočina, Domov seniorů Drachtinka, CDS Motýl, Centrum Jana XXIII.)

2017    Věra Knotková (Junák - svaz skautů a skautek)

2018    Lubomír Šula (Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé)

2019    Marie Pospíšilová (CDS Motýl)

 

Křesadlo 2019

Slavnostní předávání ceny Křesadlo proběhlo ve středu 14. 10. 2020 v budově FOKUS v Hlinsku.

Cenu Křesadlo předala ředitelka FOKUSu Anna Šimonová, s gratulací se přidala i vedoucí koordinátorů Helena Štěpánková a Martin Vtípil - vedoucí sociálního odboru města Hlinska.

Křesadlem za rok 2019 byla oceněna paní Marie Pospíšilová, která tráví svůj volný čas s jednou z klientek Centra. Navštěvují spolu třeba kulturně společenské akce nebo solnou jeskyni. Dobrovolnice se ale také aktivně podílí na přípravách Benefičního plesu CDS Motýl.

Komise také ocenila Cenou města Hlinska pana Ladislava Oboleckého, který se od r. 2004 aktivně zapojuje do akcí pořádaných klubem seniorů. Při Městském úřadu Hlinsko pracuje dlouhodobě v komisi, kde navštěvuje seniory při jejich významných životních výročích. Také aktivně spolupracuje s Hasičským sborem Hlinsko.

Nominováni také byli a velké poděkování si zaslouží: Renáta Gregorová, Jana Málková a Zdena Nováková za Azylový dům pro těhotné ženy v tísni, Šárka Černá a Jan Štorek za Centrum denních služeb Motýl, Anna Plíšková za Domov seniorů Drachtinka, Šárka Štefančíková za FOKUS Vysočina a Jana Pilařová za Mateřské centrum Hlinečánek.

Vzhledem k současným hygienickým opatřením akce nebyla zpřístupněna veřejnosti a samotné předání proběhlo pouze s výherci cen. Ostatním nominovaným bylo poděkováno individuálně. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří věnovali dárky pro nominované.

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 = TEST FOKUS Vysočina = Administrace

Web: Crespo | Design: TNK