Na základě doporučení mineterstva práce a sociálních věcí a v souladu s aktuální epidemiologickou situací platí v chráněném bydlení zákaz návštěv od 13. 10. 2020 do odvolání. Dle výše zmíněného doporučení (č.14/2020) je možné udělit návštěvě vyjímku, v tomto případě prosím kontaktujte vedoucí služby Bc. Michaelu Kubátovou (telofón na stránce dole)

Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním onemocněním – zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory – získat dovednosti a schopnosti pro samostatné bydlení.

Služba je určena lidem, kteří potřebují podporu pro nácvik dovedností potřebných k samostatnému životu (praní, nakupování, vaření, hospodaření s penězi, užívání léků, strukturování volného času).

Každý uživatel má svůj individuální plán, ve kterém je stanoveno, v čem potřebuje pomoci, co se chce naučit, v čem se chce zlepšit. Uživatelé jsou podporováni, aby si během dne našli svůj vlastní program mimo chráněné bydlení. Sami nebo s dopomocí se starají o svůj pokoj nebo byt, nakupují si, vaří, plánují svůj čas apod.

Služba je zvláště vhodná pro dlouhodobě hospitalizované pacienty nebo klienty pobytových služeb, kteří chtějí zvýšit svou samostatnost a nezávislost.

Cílová skupina

 • duševní onemocnění z okruhu psychóz nebo afektivních poruch, případně s neurotickými poruchami se závažným průběhem
 • věk18 – 64 let
 • potřeby v oblasti bydlení
 • motivace k učení se novým dovednostem
 • přednost mají lidé s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina

Podmínky pro poskytnutí služby

 • zájemce patří do cílové skupiny
 • volná kapacita služby
 • fyzická soběstačnost nebo souběžné čerpání služby osobní asistence
 • formální náležitosti
  • písemné doporučení ošetřujícího lékaře - psychiatra
  • uzavření smlouvy o poskytnutí služby
  • závazek aktivní spolupráce s týmem bydlení a dodržování pravidel

Důvody pro odmítnutí služby

 • zájemce nepatří do cílové skupiny (diagnóza, věk, potřeba),
 • osobám, které mají výrazně ztíženou mobilitu nebo smyslový handicap mohou být služby poskytnuty pouze při souběžném zajištění další služby např. osobní asistence - zařízení nemá bezbariérový přístup
 • somatické onemocnění, pro které lékař službu nedoporučí
 • akutní forma infekční choroby
 • akutní forma závislosti
 •  formální náležitosti spojené s poskytováním služeb
  • odmítnutí podpisu smlouvy o poskytnutí služby
  • odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel CHB

Dostupnost

Kapacita zařízení:  14 míst
Provozní doba: Po - Pá: 7:00 - 18:00, So: 8:00 - 18:00
Bariérovost: Objekt, ve kterém je služba poskytována, není bezbariérový.

Rozvržení bytů
Byty se nacházejí ve dvou lokalitách:

 • na adrese:  U kasáren 3504, Havlíčkův Brod (2 byty)
 • na adrese: 5. května 311, Havlíčkův Brod

Úhrady za poskytování služby

Cena ubytování (nájemné včetně energií) v bytech na ul. U Kasáren 3504:

 • byt 1+kk obývaný samostatně     4 300,- Kč
 • byt 1+ kk obývaný samostatně    3 900,- Kč

Cena ubytování (nájemné včetně energií) v bytech na ul. 5. května 356:

 • Byt 1+1 obývaný samostatně               5 200,-Kč/měsíc
 • Byt 1+1 obývaný se spolubydlícím       3 500,- Kč/měsíc

Úkony péče jsou zpoplatněny pouze příjemcům příspěvku na péči.

Kontakt

Bc. Michaela Kubátová
5. května 311, 580 01 Havlíčkův Brod
Mobil: +420 778 701 284
E-mail: michaela.kubatova@fokusvysocina.cz
Web: www.fokusvysocina.cz

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
133_doporuceni_do_sluzeb.doc 22.10.2020 10:43 70 kB 685x
135_posouzeni_praktickeho_lekare.doc 22.10.2020 10:43 60 kB 641x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 = TEST FOKUS Vysočina = Administrace

Web: Crespo | Design: TNK