Evidenční systém Highlander je on-line databáze určená pro evidenci výkonů v sociálních službách. Systém je vhodný zvláště pro organizace, jejichž cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním. Pokud máte zájem si program vyzkoušet, zřídíme pro Vás zkušební databázi s Vaším vlastním přístupem.

Můžete se podívat na krátké video představující Highlandera - doporučujeme spustit přes youtube..

Systém Highlander nabízíme organizacím k plnému využití za velmi příznivý roční poplatek. V součastnosti se cena za užívání databáze pohybuje okolo 10 000,- Kč/rok. V této částce je již zahrnuta konzultační podpora.

Kontaktní osoba: Martina Havlíčková, 775 881 771, martina.havlickova@fokusvysocina.cz

Reference:
Potřebujeme seznam klientů se smlouvou, kteří čerpají služby od .. do a seznam nových klientů služby .. počet mužů, žen, věkové kategorie ... To jsou jen příklady stále se měnících požadavků našich donátorů, které postupem zabírají více a více času. To, že bych to bez Highlandera vůbec neudělal, nechám stranou. Ale to, že výkaz MPSV čítající kolem 150 karet klientů mám hotový za 3 hodiny, nepotřebuje už žádný komentář.
Mgr. Martin Halíř, Péče o duševní zdraví Pardubice

Highlander využívám v naší organizaci od roku 2008 a mohu říci, že za těch 5 let se výrazně rozvinul, jednak reagoval na shromažďování a generování potřebných dat pro různé typy vykazování našim donátory (EU, MPSV, kraj, magistrát) a  také se vytvářel na základě požadavků pracovníků v terénu. Práci s vykazováním dat nám usnadňuje kompatibilita se systémem výkazu MPSV. Data shromažďovaná v databázi nám umožní zachytit historii podpory klienta a určit kdy a jak které služby využívá. Systém databáze lze využít také k zachycení přehledu práce jednotlivých pracovníků a jejich činností s klienty. Podpora celého systému je velmi vstřícná a flexibilní.
Přehled:
Rychlá a flexibilní komunikace s podporou systému
Možnost si snadno a celkem přehledně spravovat data – do jisté míry si lze vytvářet vlastní terminologii a způsob sběru dat např. nahrávání dotazníků
Generování přehledných statistických dat
Kompatibilita s výkazem MPSV
Rozvoj databáze
Vstřícné reagování na požadavky

Mgr. Jiří Šupa, Ph.D, Občanské sdružení Práh

Evidenční systém Highlander využíváme již sedmým rokem. Během posledních let se změnilo mnohé na poli sociálních služeb a rozvíjel se i Highlander, který vždy dokázal reagovat na měnící se potřeby a požadavky organizace a našich donátorů.
Oceňujeme především schopnosti snadného nastavení jednotlivých sociálních služeb a správy celého systému, skutečně široké možnosti v oblasti zpracování statistik a přímý export dat pro výkazy MPSV.
Klíčová je pro nás velmi rychlá odezva na naše požadavky, ochota a schopnost pomoci nám při jakýchkoliv nejasnostech.

Mgr. Ondřej Skála, Fokus Praha

Poptávkový formulář

Souhlasím s tím, že FOKUS Vysočina použije výše uvedené informace jen pro vnitřní potřebu.
Captcha
* tyto údaje jsou povinné

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 = TEST FOKUS Vysočina = Administrace

Web: Crespo | Design: TNK