Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platí v denním stacionáři zákaz návštěv od 10. 3. 2020 do odvolání.

Naším posláním je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli žít co nejsamostatněji a přitom spokojeně.Snažíme se v co největší míře rozvíjet vlohy lidí s handicapem. Ke každému přistupujeme individuálně s respektem k jeho lidským právům, mentálnímu věku a fyzickým možnostem.

Denní stacionář poskytuje služby podle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Denní stacionář je určen dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří mají nenaplněné potřeby v oblasti denních činností a jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby trávili čas sami, bez pomoci další osoby. Denní stacionář jim nabízí možnost trávit den aktivně a činnostmi, které rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. V rámci této služby je uživatelům nabídnuta odpovídající pomoc a podpora v oblastech, ve kterých to potřebují.

Služby jsou poskytovány ambulantně, v prostorách Denního stacionáře Bludiště se sídlem v ulici Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř.

 

Okruh osob:

 • osoby s mentálním (s výjimkou hluboké mentální retardace) nebo kombinovaným postižením (včetně smyslového),
 • osoby ve věku od 15ti do 80ti let věku

Kritéria pro poskytování služby:

 • Žadatel patří do okruhu osob.
 • Žadatel souhlasí s Pravidly Denního staconáře Bludiště
 • Klient uzavře Smlouvu o poskytování služby 
 • Tým má volnou kapacitu.
 • zájemce je schopen pobývat v kolektivu po dobu pobytu v DS (pokud zájemce při pobytu v kolektivu vyžaduje nepřetržitou pomoc jedné osoby, může službu využít pouze s vlastním asistentem)

 

Cíle Denního stacionáře Bludiště:

Cíle orientované na uživatele

 • Rozvíjet samostatnost uživatelů.
 • Podporovat práva uživatelů (svobodu volby, pohybu, právo na důstojné zacházení).
 • Ve spolupráci s uživatelem popřípadě dalšími osobami vytvářet individuální plán, který vychází z cílů, přání klientů služby.

Cíle orientované na službu

 • Poskytovat sociální služby vycházející z potřeb uživatelů.
 • Rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě.
 • Vzdělávat své pracovníky.

Orientované na společnost

 • Spolupráce s poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších návazných služeb.
 • Ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s mentálním postižením.
 • Prevence sociálního vyloučení.

Dostupnost služby

Ve stacionáři je možný tzv. pobyt na zkoušku – zájemce o službu může až 3 dny docházet do zařízení bezplatně. Během této doby se uživatel, popř. pečující osoba může blíže seznámit s chodem zařízení.
Provozní doba: pracovní dny 7:00 – 15:30 hod.

Okamžitá kapacita: 15 uživatelů.

Bariérovost: prostory stacionáře jsou bezbariérové
Úhrada za služby: Služby jsou dle zákona o sociálních službách zpoplatněné dle § 75 a platné vyhlášky. 

 

Bazální stimulace v praxi denního stacionáře:  BS je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který v nejzákladnější rovině podporuje a rozvíjí lidské vnímání a komunikaci a pohybové schopnosti klientů. Je tedy vhodná pro každého klienta, který má v těchto oblastech omezené schopnosti. Somatickou, vestibulární a vibrační stimulací u klientů rozvíjíme vnímání sebe sama, svého tělesného schématu, i svého okolí. Prvky Bazální stimulace jsou součástí běžné péče a klientům jsou nabízeny takové prvky z konceptu, které jsou jim příjemné a které zvyšují kvalitu jejich života.

Denní stacionář je od roku 2019 držitelem mezinárodního certifikátu "Pracoviště pracující s prvky konceptu Bazální stimulace". 

 

Právo na rovné příležitosti:Vycházíme z přístupu, že lidé s mentálním postižením mají stejná práva a že by jim mělo být umožněno vést ve všech oblastech běžný život. Podporujeme jejich právo na sebeurčení a samostatné rozhodování tím, že vytváříme prostor pro jejich vlastní rozhodování a to i v oblasti vztahů, partnerství a sexuality.

 

Kontakt

 

Lenka Chalupová, DiS, vedoucí Bludiště 
Telefon: 773 497 498
E-mail: lenka.chalupova@fokusvysocina.czchotebor@fokusvysocina.cz,

Web: www.fokusvysocina.cz


 

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
160_smlouva_ds_ve_snadnem_cteni_vzor.pdf 22.10.2020 10:43 580 kB 287x
161_smlouva_ds_bezplatne_-_pobyt_na_zkousku.pdf 22.10.2020 10:43 198 kB 279x
165_cenik_ds_priloha_c._1_smlouvy.pdf 22.10.2020 10:43 291 kB 153x
166_smlouva_ds_vzor.pdf 22.10.2020 10:43 417 kB 165x
167_pravidla_ds.pdf 22.10.2020 10:43 372 kB 149x
168_protokol_sexuality.pdf 22.10.2020 10:43 368 kB 160x
169_koncept_bazalni_stimulace_informace.pdf 22.10.2020 10:43 496 kB 168x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 = TEST FOKUS Vysočina = Administrace

Web: Crespo | Design: TNK